Btw-tariefwijziging in financiële afspraken PKI

Per 01 januari jl. is het btw-tarief op bepaalde goederen en diensten verhoogd van 6% naar 9%. Dit geldt ook voor optredens van uitvoerende kunstenaars (zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst). Deze tariefwijziging heeft gevolgen voor de verdeling van de recette in de doorrekening van financiële afspraken in de applicatie van Podiumkunst.info (PKI), zoals bijvoorbeeld het bedrag dat in ‘Mijn Aandeel’ vermeld wordt. PKI heeft alle functionaliteiten in de module Financiële Afspraken, waar deze tariefwijziging gevolgen heeft, aangepast voor de overgang naar de start van het nieuwe seizoen. Daarnaast hebben we er voor gezorgd dat deze aanpassing met terugwerkende kracht over de kaartverkoop van seizoen ‘18/’19  toegepast is.

Verkoopdatum
Het is belangrijk voor u om te weten dat er in PKI een scheiding is gemaakt op verkoopdatum (dus niet op voorstellingsdatum!) van kaarten die verkocht zijn voor 01 januari 2019 en kaarten die verkocht zijn na 01 januari 2019. Als het in een financiële afspraak gaat om één of meer voorstelling(-en) waar zowel voor als na 01 januari 2019 kaarten voor verkocht zijn, dan zijn beide btw-tarieven toegepast. Dit is dan ook zichtbaar in het blok ‘Resultaten (indicatie)’, waar de bedragen getoond worden met zowel een btw-tarief van 6% en van 9%.

Belangrijk!
Als een theater in 2019 kaarten terug heeft genomen (of nog neemt) die in 2018 zijn verkocht, dan wordt in onze berekening voor deze mutatie een btw-tarief van 9% aangehouden.

Aanpassingen back-end
De aanpassingen die PKI ‘aan de achterkant’ gemaakt heeft in relatie tot de btw-tariefwijziging, zijn:

 • Automatische tests toegevoegd om te testen of berekeningen correct blijven verlopen.
 • Nieuw proces ontworpen voor berekening van de resultaten van de financiële afspraken op basis van de verkoopstanden;
  • Controle: welke datum geeft het kaartverkoopsysteem mee bij een mutatie?
  • Schifting: alle mutaties vóór 1-1-2019 en alle mutaties vanaf 1-1-2019 0:00 uur.
  • Op basis van de schifting wordt bepaald welk btw-tarief geldt; 6% of 9%.
  • Dan kan de berekening correct worden uitgevoerd volgens bovenstaande logica.
  • Voor seriebespelingen toegevoegd: kaartstanden worden uitgesplitst per voorstelling verzameld, voordat de berekening wordt gestart.

Aanpassingen interface
De aanpassingen die we ‘aan de voorkant’ hebben gemaakt, zijn:

 • In de ‘Resultaten (indicatie)’:
  • Vrijkaarten blijven in één aantal weergegeven worden.
  • Aantal verkochte kaarten wordt uitgesplitst getoond in het oude en het nieuwe btw-tarief (nu 6% en 9%). Als er één tarief van toepassing is, dan wordt er ook één regel getoond.
  • Recette wordt uitgesplitst in bijbehorend btw-tarief weergegeven, als dat van toepassing is.
  • Verdeling btw in ‘verdeling recette’ wordt uitgesplitst in bijbehorend btw-tarief weergegeven, als dat van toepassing is.
  • De exportfunctie in ‘Resultaten (indicatie)’ is verborgen.
 • Nieuwe melding bij Uitkoop; ter verduidelijking dat de richtlijn van Buma wordt gehanteerd in plaats van die van de mantelovereeenkomst. Het verschil is dat de eerste uit gaat van recette en de laatste van de uitkoopsom.

 

Aanpassingen back-end m.b.t. Btw
Hieronder vindt u de aanpassingen die wij gemaakt hebben in de back-end meer gedetailleerd uitgelegd.

– Automatische tests:

  • staatje “Resultaten (indicatie)” voor alle typen financiële afspraken voor enkele voorstellingen met 1 BTW-percentage (kloppen de getoonde cijfers?)
  • staatje “Resultaten (indicatie)” voor alle typen financiële afspraken voor enkele voorstellingen met 2 BTW-percentages (kloppen de getoonde cijfers?)
  • “mijn aandeel” in overzichten dashboard (kloppen de getoonde cijfers? worden inderdaad alleen goedgekeurde afspraken van geaccepteerde voorstellingen meegerekend?)
  • “mijn aandeel” in menu Producties (kloppen de getoonde cijfers? worden inderdaad alleen goedgekeurde afspraken van geaccepteerde voorstellingen meegerekend?)
  • “mijn aandeel” in de exports van het dashboard (kloppen de getoonde cijfers? worden inderdaad alleen goedgekeurde afspraken van geaccepteerde voorstellingen meegerekend?)
  • “mijn aandeel” in de export van menu Producties (kloppen de getoonde cijfers? worden inderdaad alleen goedgekeurde afspraken van geaccepteerde voorstellingen meegerekend?)
  • beveilingscheck: alleen recht op inzage van financiële afspraken van eigen entiteit
  • verwijderde voorstellingen niet tonen in de interface
  • verwijderde producties niet tonen in de interface
  • kaartstanden die zijn ingevoerd door een verwijderde API-user moeten zichtbaar blijven

In de code van de applicatie is toegevoegd, dat we BTW-tarieven kunnen toepassen op basis van de start- en einddatum van de tariefperiodes. Bij een volgende BTW-wijziging moet een programmeur het nieuwe tarief en de startdatum rechtstreeks in de database invoeren.

Vermelding BTW verwijderd uit respons van API-call die inhoud van financiële afspraken doorgeeft. De call geeft geen cijfers, dus de BTW hoort hier niet in thuis.

– Nieuw proces voor de berekening van de resultaten van de financiële afspraken:

  • controle: welke datum geeft het kaartverkoopsysteem mee bij een mutatie?
  • schifting: alle mutaties vóór 1-1-2019 en alle mutaties vanaf 1-1-2019 0:00 uur.
  • op basis van de schifting wordt bepaald welk BTW-tarief geldt, 6 of 9 %.
  • de berekening kan nu correct worden uitgevoerd volgens de reeds bekende logica.
  • voor series toegevoegd: kaartstanden per voorstelling uitgesplitst verzamelen, voordat de berekening wordt gestart. Eerder werd alleen het totaal voor alle voorstellingen samen opgehaald.

Aanpassingen interface m.b.t. Btw
Hieronder vindt u de aanpassingen die wij gemaakt hebben in de interface meer gedetailleerd uitgelegd.

Resultaten (indicatie) wordt als volgt:

  • Vrijkaarten blijven één aantal
  • Aantal verkochte kaarten wordt getoond, uitgesplitst op bijbehorend BTW-tarief. Dat is nu 6 en 9 %, maar zal bij een eventuele volgende wijziging 9% en het nieuwe tarief tonen. In geval er slechts 1 tarief van toepassing is, wordt er ook maar 1 regel getoond.
  • Recette wordt getoond, indien nodig uitgesplitst op bijbehorend BTW-tarief.
  • BTW in “Verdeling recette” wordt getoond, indien nodig uitgesplitst op bijbehorend BTW-tarief.

Exportfunctie van de “Resultaten (indicatie)” is verborgen.

– Melding bij Uitkoop (op basis van voorwaarden Buma en niet op basis van voorwaarden mantelovereenkomst)

Mocht u hier nog vragen/opmerkingen over hebben, laat het ons dan weten op: support@podiumkunst.info